"Tika izlasīti daudz klīniskie pētījumi par spirulīnas lielisko ietekmi uz cilvēka veselību. Produktus sākotnēji lietojām paši ar ģimeni un tuvākajiem draugiem, līdz nolēmām, ka ikvienam ir jādod iespēja baudīt SVAIGO un GARŠĪGO spirulīnu. Ir pienācis laiks aizmirst smirdīgo spirulīnas pulveri!"

Dr.sc.ing. Agnese Stunda Zujeva


"Spirulina Nord" reģistrēta Latvijas PVD reģistrā ar Nr. 080990. "Spirulina Nord" ir pārtikas audzētājs un uz to attiecas visi ar pārtikas ražošanu saistītie normatīvie akti. Spirulīnas audzēšana netiek specifiski regulēta.  

Darbības pamatā ir starptaustiska HACCP kvalitātes kontroles sistēma, kas nodrošina pārtikas drošības riska analīzi un kritisko kontrolpunktu noteikšanu. Spirulīnā esošo minerālvielu un vitamīnu noteikšanai tiek izmantotas Latvijā sertificētas laboratorijas. 

"Spirulina Nord" audzēšanas tehnoloģija

"Spirulina Nord" ir vienīgais uzņēmums Ziemeļeiropā, kas audzē spirulīnu un veido no tās unikālus produktus. Uzņēmuma darbības pamatā ir divu Latvijas zinātnieču Dr.sc.ing. Kristīnes Veģeres un Dr.sc.ing. Agneses Stundas Zujevas izstrādāta unikāla audzēšanas tehnoloģija. Tradicionāli spirulīna ir tropiska mikroaļģe. Ar "Spirulina Nord" tehnoloģiju ir iespējams audzēt augstākās kvalitātes spirulīna ziemeļu klimatā.
"SpirulinaNord" tehnoloģija ir efektīva dabas resursu (zemes, ūdens un minerālvielu) patēriņa ziņā, ko nodrošina augsta līmeņa automatizācija.
Spirulīna tiek audzēta 12 mēnešus gadā, slēgtā sistēmā, izslēdzot kukaiņu un vides piesārņojuma nokļūšanu produktā.Par SpirulinaNord medijos

Pirkumu grozs