Dalība projektos un LR atbalsta mehānismos

2023.g. novembrī dalība EIT Food RIS Consumer Engagement Labs projektā

2023.-2024. gadā ar LAD granta un Buildit iespēju kapitāla fonda atbalstu top jauna ražotne ar lielāku ražošanas kapacitāti.


2021. - 2023. gadā dalība LIAA atbalsta programmās:

  • augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei  darbības programmas 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros (LIAA projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses programma”). Līguma numurs Nr. JU-L-2021/12

    Projekta mērķis: Bioreaktoru ražības būtiska uzlabošana un ražošanas procesa optimizācija, kā rezultātā tiks uzlabots audzēšanas un ražas vākšanas protokols, izvērtētas jaunas spirulīnas šķirnes. Ražošanas procesa optimizācija ietvers roku darba laika un produktivitātes analīze un automatizācijas (vai mehanizācijas) un cita veida optimizācijas iespēju izvērtēšanu.

  • eksporta atbalsta darbībām programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (LIAA projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001).
    Līguma numurs Nr. SKV-L-2021/361

2020. gadā dalība Buildit akseleratorā. "Buildit is an accelerator that supports hardware and IoT startups in turning an idea into a tangible, market-worthy product"

 2020. gadā kopā ar LLU un SIA Keefa dalība projektā EIT Consumer Engagement Lab: pre-competitive co-creation sessions carried out by a similar group of consumers (e.g. seniors) in a joint, virtual place and limited in time, focused on ideation/ development of new product concepts.

Grantu programmā “(ie)dvesma” šogad jaunajiem uzņēmējiem būs pieejami 70  000 eiro - Labs of Latvia

2019 gadā laureāti Pierīgas pašvaldības kopā ar SEB banku īstenotajā grantu programmu jaunajiem uzņēmējiem Stopiņu novadā Video

2019. gada rudenī ieguvām 2. vietu EIT Pārtikas inovāciju konkursā


2019. gadā iegūts LIAA atbalsts:

·      dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs, dalībai ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un tiešajām vizītēm pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs. Līguma numurs IZ-L-2019/75.

·      Kā arī atbalsts "ERAF Tehnoloģiju pārneses programmā: "Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi". Līguma nr. VP-L-2019/42 "SIA “SpirulinaNord” 2019.gada 17.jūlijā noslēdza līgumu Nr.53 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu inovāciju vaučera programmā, lai veiktu dažādu iepakojumu un atbilstošo derīguma termiņu rūpniecisko pētījumu saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

2019. gadā darbojāmies Climate KIC akseleratorā

Bijām 2018 gada nacionālie finālisti EIT Climate-KIC LaunchPad, piedalījāmies pasaules konkursā

Pirmo biznesa vīziju likām kopā RTU Dizaina farbikas pirmsinkubatorā IdeaLab 2018. gadā.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.