"Daba ir radījusi šo unikālo aļģi spirulīnu, un mēs, inženieri, esam radījuši tai ideālās mājas, kur augt, lai ziemeļu valstu iedzīvotāji varētu to lietot svaigu un garšīgu, saglabājot maksimālo uzturvērtību. VISOS SpirulinaNord produktos ir svaiga, dzīva spirulīna, kas satur vairāk nekā 200 organismam svarīgas un viegli uzņemamas uzturvielas."

Dr.sc.ing. Agnese Stunda Zujeva


"Spirulina Nord" reģistrēta Latvijas PVD reģistrā ar Nr. 080990. "Spirulina Nord" ir pārtikas audzētājs un uz to attiecas visi ar pārtikas ražošanu saistītie normatīvie akti. Spirulīnas audzēšana netiek specifiski regulēta.  

Darbības pamatā ir starptaustiska HACCP kvalitātes kontroles sistēma, kas nodrošina pārtikas drošības riska analīzi un kritisko kontrolpunktu noteikšanu. Spirulīnā esošo minerālvielu un vitamīnu noteikšanai tiek izmantotas Latvijā sertificētas laboratorijas. 

"Spirulina Nord" audzēšanas tehnoloģija

"Spirulina Nord" ir vienīgais uzņēmums Ziemeļeiropā, kas audzē spirulīnu un veido no tās unikālus produktus. Uzņēmuma darbības pamatā ir divu Latvijas zinātnieču Dr.sc.ing. Kristīnes Veģeres un Dr.sc.ing. Agneses Stundas Zujevas izstrādāta unikāla audzēšanas tehnoloģija. Tradicionāli spirulīna ir tropiska mikroaļģe. Ar "Spirulina Nord" tehnoloģiju ir iespējams audzēt augstākās kvalitātes spirulīna ziemeļu klimatā.
"SpirulinaNord" tehnoloģija ir efektīva dabas resursu (zemes, ūdens un minerālvielu) patēriņa ziņā, ko nodrošina augsta līmeņa automatizācija.
Spirulīna tiek audzēta 12 mēnešus gadā, slēgtā sistēmā, izslēdzot kukaiņu un vides piesārņojuma nokļūšanu produktā.Par SpirulinaNord medijos